FAQ


Znajdą tu Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w następujących grupach tematycznych:
  1. Pytania ogólne
  2. Pytania techniczne
  3. Zasięg
  4. Bezpieczeństwo
  5. Konfiguracja

Pytania ogólne  
Czym jest WLAN/WiFi?
WLAN (czyt. wulan lub wireless lan) jest technologią radiowego przesyłania danych w standardzie IEEE 802.11b. Maksymalna prędkość połączenia WLAN w T-Mobile wynosi 11 megabitów na sekundę.
WiFi ("Wireless Fidelity) to synonim WLAN ("Wireless Local Area Network).

Czym różni się WLAN a GPRS
Są to dwie zasadnicze różnice:
a) prędkość połączenia 11 Mbps vs. 115 kbps, czyli 80 razy szybciej w idealnych warunkach
c) dostępność: wybrane miejsca zwykle wewnątrz budynków vs. zasięg sieci GSM.

Co się stanie, jeśli wyjdę z hotspota, czy ktoś może wykorzystać moje konto?
Taka sytuacja jest możliwa w przypadku ataku hackerskiego. Proszę zawsze pamiętać o wylogowaniu się z serwisu celem uniknięcia tego typu sytuacji.

Czy ktoś inny w hotspocie "widzi" mój komputer i może na niego wejść?
Taka możliwość jest zablokowana.

Jakie są plany rozwoju pokrycia?
Ilość punktów dostępowych będzie wzrastać wraz z popularnością usługi, której nie jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć.

Co się stanie, jeśli w jednym miejscu jest zasięg więcej niż jednej sieci WLAN?
Użytkownik wybiera sieć z której chce skorzystać poprzez ustawienie właściwego identyfikatora sieci SSID (ang. Service Set Identifier). Dla WLAN w T-Mobile jest to t-mobile.pl. Sieci wzajemnie mogą się zakłócać, w takim przypadku może wystąpić pogorszenie jakości usługi.

Czy jest limit na przesyłane dane?
Nie ma takiego limitu.

Czy jeśli jestem abonentem T-Mobile i korzystam z WLAN w T-Mobile to mogę korzystać tylko z dostępu T-Mobile?
Nie. Urządzenia powinny pracować z każdą siecią WLAN.

Jestem abonentem Orange/Plusa/Play - czy będę mógł skorzystać z dostępu WLAN w sieci T-Mobile?
Tak.

Gdzie kupić adapter WLAN do mojego laptopa/pda?
Urządzenia takie dostępne są w większości sklepów komputerowych. Producenci komputerów zwykle rekomendują kilka tego typu urządzeń.

Czy posiadając MDA mogę używać WLAN w T-Mobile?
Jest to możliwe, jeśli MDA posiada wbudowany adapter WLAN lub zostanie do niego dokupiony terminal.


Pytania techniczne  
Co muszę posiadać, aby skorzystać z WLAN w T-Mobile?
Aby skorzytać z WLAN w T-Mobile niezbędny jest komputer przenośny klasy PC (notebook) lub PDA wraz z adapterem WLAN (zgodnym z IEEE 802.11b). Niektóre komputery mają wbudowany adapter WLAN, do innych można go dokupić w sklepach z akcesoriami komputerowymi. Dostępne są adaptery w standardzie PCMCIA, CompactFlash, USB, SecureDigital, PCI.

Jakie terminale rekomenduje T-Mobile do używania z WLAN w T-Mobile?
Dowolny terminal zgodny ze standardem IEEE 802.11b powinien współpracować bezproblemowo z punktami dostępowymi Sieci T-Mobile.

Jaka jest szybkość transmisji?
Standard przewiduje prędkość do 11 megabitów na sekundę. Prędkość zależy istotnie od szeregu czynników, takich jak: warunki radiowe (zakłócenia), odległość od punktu dostępowego, liczba zalogowanych do jednego punktu użytkowników. Należy też wziąć pod uwagę fakt, że sieć Internet ma całkowicie nieprzewidywalną prędkość. W praktyce szybkość pracy w WLAN w T-Mobile pozwala na komfortowe korzystanie z zasobów Internetu, w tym treści multimedialnych.

Jak działa WLAN?
WLAN od strony technicznej działa w standardzie Ethernet. Za pomocą adaptera WLAN (który jest kartą Ethernet) zostaje nawiązane połączenie radiowe z punktem dostępowym. Punkt dostępowy jest odpowiednikiem koncentratora sieciowego, który jest bezpośrednio podłączony do Sieci T-Mobile i dalej, do zasobów Internetu. Użytkownik, który chce skorzystać z WLAN w T-Mobile musi posiadać konto, za pomocą którego loguje się przez stronę WWW do usługi WLAN w T-Mobile.

Co to jest HotSpot
HotSpot to miejsce (budynek, pasaż handlowy, hala dworcowa) w którym jest pokrycie WLAN. Składa się z jednego lub większej liczby punktów dostępowych (tzw. access pointów).

Jaki mam mieć system operacyjny?
W celu korzystania z WLAN w T-Mobile nie ma ograniczeń co do systemu operacyjnego. Jedynym warunkiem jest poprawne zainstalowanie i skonfigurowanie komputera obsługującego protokół IP z adapterem zgodnym z IEEE 802.11b.

Co muszę zainstalować na komputerze?
Niezbędne jest zainstalowanie urządzenia w systemie, tj. włożenie go do odpowiedniego złącza oraz przeprowadzenie procedury instalacyjnej zgodnie z wytycznymi producenta terminala.

Na ile wystarczy mi bateria, kiedy używam WLAN?
Adaptery WLAN skracają żywotność baterii. W zależności do siły sygnału i modelu adaptera czas ten skraca żywotność od 20% do 40%.

Dlaczego zmienia mi się prędkość połączenia w trakcie pracy w hotspocie?
Może być to powodowane zmianą siły sygnału lub zmianą liczby użytkowników zalogowanych do jednego punktu dostępowego.

Czy jest prędkość gwarantowana?
T-Mobile nie gwarantuje prędkości w hotspocie. Jest to związane z niemożnością wpływania na warunki radiowe ani na warunki panujące w Internecie.

Czy jakość lub szybkość zależy od modelu adaptera WLAN?
Urządzenia zgodne z IEEE 802.11b powinny mieć identyczne parametry jakościowe. Nasze testy wskazują różnice sięgające 10-20%, które są praktycznie niezauważalne.
Nie ma najlepszego i najszybszego urządzenia.


Zasięg  
Gdzie mogę skorzystać z WLAN w T-Mobile
Informacje o aktualnym zasięgu znajdziesz na stronach http://www.t-mobile.pl . Są to hotele, lotniska, centra konferencyjne oraz inne miejsca publicznie dostępne.

Jaki jest zasięg pojedynczego punktu dostępowego?
Kilkanaście do kilkuset, przeciętnie kilkadziesiąt metrów. Odległość zależy od przestrzeni w której znajduje się punkt dostępowy (zabudowany, otwarty), konstrukcji budynku, obecności urządzeń zakłócających.

Jak rozpoznam, że w okolicy jest zasięg WLAN?
T-Mobile oznacza miejsca w których jest zasięg. Oznaczenia te widnieją zwykle na drzwiach wejściowych do lokalizacji. Najłatwiej jednak przed udaniem się w podróż sprawdzić na stronie www.t-mobile.pl, gdzie w danej miejscowości znajdują się punkty dostępowe WLAN w T-Mobile.
Po uruchomieniu komputera z zainstalowanym adapterem WLAN zwykle wyświetlany jest komunikat o istnieniu zasięgu lub świeci się dioda wbudowana w antenę adaptera.


Bezpieczeństwo  
Czy mój komputer jest bezpieczny?
Nie istnieje pojęcie bezwzględnego bezpieczeństwa w sieci Internet. Każdy komputer podłączony do sieci jest narażony na różnego rodzaju ataki. W sieć T-Mobile stosowany jest szereg technologii w celu minimalizowania ryzyka takich ataków..

Co jeśli ściągnę przez WLAN wirusy które uszkodzą moje dane lub komputer?
Operator nie odpowiada za działania użytkownika w Sieci Internet oraz szkody wyrządzone tą działalnością.

Czy fale radiowe na których pracuje WLAN nie szkodzą?
WLAN pracuje na częstotliwościach 2.4 GHz, z mocą nie przekraczającą 100 miliwatów (EIRP - ang. equivalent isotropically radiated power, pol. zastępcza izotropowa moc promieniowania). Jest to bardzo słaba fala elektromagnetyczna, która nie powinna powodować zakłóceń innych urządzeń. Nie stwierdzono wpływu działających urządzeń WLAN na zdrowie człowieka, czego dowodem są atesty odpowiednich służb w każdym kraju, w którym urządzenia te są dopuszczone.

Czy z powodu używania WLAN grożą jakieś konsekwencje?
W Polsce używanie WLAN nie jest regulowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. W większości krajów jest to pasmo częstotliwości uwolnione (tj. nie podlegające regulacji). W przepisach homologacyjnych radiowych urządzeń małej mocy jest określona maksymalna moc, wynosząca 100 miliwatów.

Kiedy się wyloguję na portalu dostępowym, karta wskazuje w dalszym ciągu połączenie. Czy płacę za to? Czy tak ma być?
Jest to poprawna sytuacja. Połączenie z punktem dostępowym realizowane jest automatycznie. Dzięki temu można uruchomić portal i się do niego zalogować oraz korzystać z udostępnionych bez zalogowania treści.

Czy jak się zaloguję i nic nie robię, to system wyloguje mnie automatycznie po jakimś czasie?
Tak, ale nie jest to poprawny sposób wylogowywania.


Konfiguracja  
Nie mogę się połączyć. Co jest przyczyną?
Możliwe są nastepujące przypadki (w kolejności od najbardziej prawdopodobnych):
a) brak zasięgu radiowego w miejscu, w którym się znajduje adapter WLAN
b) niewłaściwy identyfikator SSID (powinien być "t-mobile.pl")
c) niewłaściwe ustawienie rodzaju połączenia: AdHoc zamiast Infrastructure. W przypadu korzystania z sieci punktów dostępowych, połączenie pownno zostać skonfigurowane jako "Infrastructure" d) niepoprawnie zainstalowany adapter
f) źle ustawione parametry protokołu TCP/IP (powinny być w pełni automatyczne, włączone DHCP)
g) adapter niezgodny z IEEE 802.11b